Men først og fremmest er det historien om én mand, Peter Joachim Möller.

Helt siden Møller’s blev grundlagt af Peter J. Möller i 1854 har målet været at skabe gode, naturlige produkter og bidrage med sundhedsoplysninger. I Møller’s produkter benyttes kun råvarer af højeste kvalitet, og strenge kvalitetskontroller sikre den tryghed de kvalitetsbevidste kunder fortjener.

Møller’s Tran var det første Møller’s produkt, og er endnu i dag det mest kendte. Faktisk er det en af Norges ældste mærkevarer. I takt med den stigende interesse for omega-3-fedtsyrer har Møller’s stadig udviklet nye produkter for at tilgodese forskellige behov og ønsker.

 

Mens produkterne i tidligere tider i større grad blev solgt på apotekerne, så er de i dag hovedsageligt at finde i alle landets dagligvareforretninger. Oveni har Møller’s en øget grad af eksport. Mærket har været til salg i Finland siden 1928, og er i dag markedsleder indenfor omega-3 i både dagligvarehandlen og i apotekerne. Produkterne eksporteres også til Sverige, Danmark, Letland, Estland, Litauen og Polen. Et stadig øget salg går også til USA, hvor mere end en halv million flasker tran årligt købes af sundhedsbevidste amerikanere.

Tidslinje
 • 1793

  Peter Möller bliver født på Røros, 26. april.

 • 1809

  Peter Möller ansættes som elev hos apoteker Gottwaldt i Kristiansund: «Da jeg i mine yngre Dage (..) har opholdt mig i flere Aar (..) i Christiansund, (..) har jeg havt anledning til at gjøre mig bekjent med (..) det Praktiske ved Tilvirkningen af Tranen. Den Erfaring, jeg under Fiskeriene har gjort, har saaledes allerede for 40 aar siden bragt mig paa den Ideen om en bedre Tilvirkningsmaade (..), men der var ingen særdeles Opfordring til at bringe mine Ideer til Udførelse, saalenge Tranens Benyttelse var indskrænket til dens oprinnelige anvendelse.»

 • 1819

  Peter Möller rejser til Christiania og bliver ansat hos apoteker Frantz Peckel på Svaneapoteket. Han bliver ansat på betingelse af at han inden et år fik sin farmaceutiske eksamen.

 • 1822

  Dimitterede som farmaceut «med enstemmig første karakter og med Tilkiendegivelse af Professorens særdeles Tilfredshed.» Under studietiden fik Peter Möller en del understøttelse af Hans Nielsen Hauge.

 • 1829

  Han gifter sig med Christiane Sophie Rogstad (tidligere gift med Frantz Peckel), og køber Svaneapoteket. På denne tid køber han også Lilleborg Klædefabrik sammen med J. Juul og lektor Boeck.

 • 1834

  Frantz Peckel Möller bliver født.

 • 1842

  Peter Möller deltager i kommission sammen med prof. A Holst og Chr. Boeck som udarbejder den første norske Farmakope.

 • 1852

  Peter Möller bliver ene-ejer af Lilleborg-anlæggene. Dette danner en økonomisk basis for hans tran projekt. Hans nye metode til damp fusion bliver kendt på nuværende tidspunkt: «Først efter at man i flere Aar havde anvendt den (tranen) og jeg havde hørt evindelige Klager over dens ubehagelige Lugt og Smag, der gjorde det næsten umulig at nyde den, begynte jeg atter at tænke paa om muligt at realisere mine Ideer (..). Jeg skulde maaske ikke ennu til i dag have bragt denne virksomhed i Gang, hvis der ei fra England var bleven indført og benyttet Newfoundlands Tran til saa enorme Priser, at det vakte min Utilfredshet».

 • 1853

  Peter Möller gør sin metode kendt for tran-tilhængere langs kysten. Han indhenter fabriksskibe med nyt udstyr i Lofoten, Ålesund og Kristiansund. Anlægget i Giske udenfor Ålesund bliver vigtigst for afprøving af metoden.

 • 1854

  Ved årsbegyndelsen kommer produktionen ved de tre forsøgsanlæg i gang, og der produceres 20 tønder tran det første år. Pga. dårlig salg, bliver de næste år brugt til at indarbejde produktet hos forbrugerne, og samtidig få flere producenter til at gå over til den nye metode. Det var vanskeligt at nå frem med hans budskab, fordi den nye tran skilte sig således meget ud fra den gamle. Peter Möller argumenterede for tranens fordele både fra et videnskabeligt synspunkt og ud fra overbevisning. Han henviste til laboratorieanalyser, der havde påvist jod, fosfor og forskellige fedtsyrer i tranen. Han havde også sammenlignet tran med andre mad olier og fundet ud af at tranen havde specielle egenskaber. Möller sværgede til helheden, tranen som rent og naturlig fedt hvor sammensætningen af de kendte og ukendte stoffer var det der galt. Han kaldte sine teorier om tranen for «anskuelser» og «overbevisninger». Han var klar over at tranens godgørende komponenter forblev et mysterium. Praktisk brug af tran havde imidlertid givet ham nok beviser for dens fordele. På denne tid blev firmaet Peter Möller etableret.

 • 1863

  Frantz Peckel Möller overtager Svaneapoteket. Han har på nuværende tidspunkt taget den farmaceutiske eksamen, samt studeret kemi ved universitetet i fire år, og fået en doktorgrad efter to års studier i Heidelberg. I 1860-tallet deltager Möller på industriudstilling for første gang. Siden deltog de på en række udstillinger og blev tildelt guld på alle udstillingerne.

 • 1869

  Peter Möller dør. Der er nu 70 trandamperier som anvender hans dampsmeltemetode, og der produceres over 5000 tønder pr år. Øget krav til kvalitet på leveren fører til øget pris, og dermed får fiskere og producenter øget lønsomhed.

 • 1870

  Severin A Heyerdal, Möllers svigersøn, overtager ledelsen af firmaet efter Peters død. Han, hans søn kemikeren PM Heyerdal og Frantz P Möller fortsætter arbejdet med at forbedre tranens kvalitet. Målet var at få den lige så ren og uændret som det findes i leveren. Kvalitetsmålsætningen var, som gamle Möller havde peget på, at tranen som ligger sig op på vandet når man koger fersk fisk og lever «er fuldkommen ren smagende som den fineste Florentinerolie». De fokuserede først på førstegangsbehandlingen, derefter var efterbehandlingen i fokus. Det lykkes dem at fremstille hydroxylfri tran ved at beskytte processen under et «tæppe» af kulsyre eller anden gas. Overføringen til industrielpraksis blev konstrueret på papiret og patenteret, men i praksis var metoden for kostbar. På denne tid har Möller allerede også startet salg af hans produkt i USA. I 1870 bliver WH Schieffelin & co («The oldest drughouse in America») ene forhandler for Peter Möller i USA.

 • 1881

  Frantz Peckel Möller overtager ledelsen af firmaet Peter Möller. Han så det som sin opgave at videreføre arbejdet med tranen, og gennem kombinationen af solid videnskabelig uddannelse og en eminent sans for de store kommercielle muligheder, bragte han Möller’s tran frem til en topstilling på verdensmarkedet.

 • 1895

  Frantz Peckel Möllers videnskabelige livsværk «Cod liver oil and Chemistry / Torsk lever olie og kemi» udgives i London. Værket er på engelsk og tæller 600 sider!

 • 1901

  Frantz Peckel Möller dør i København

 • 1903

  Möller-arvingerne sælger firmaet til familien Møystad. Peter Möller A/S dannes 26. marts. Per Møystad fra Elverum leder firmaet til sin død i 1929.

 • 1914

  1.verdenskrig fører til at Möller’s flasketran bliver forbudt fra eksportmarkederne, men til gengæld bliver det et stort salg på hjemmemarkedet.

 • 1924

  Fred T. Møystad overtager jobbet som disponent i firmaet, og overtager senere stillingen som adm. dir. Af datterselskabet Møystad Möller & co etableres for bulk-eksport, og Tran eksportørernes Landsforening stiftes i Bergen i 1925.

 • 1925

  Fred T. Møystad køber tranfirmaet Heinr Meyer og samler produktionen i firmaets nye lokaler i Stensgaten 40. De grønne flasker bliver indført i denne sammenhæng.

 • 1936

  Stensgaten 40 brænder og de kan ikke få tilladelse til at genrejse fabrikken.

 • 1938

  Fabrikken på Løren gårds grund bliver bygget. Fabrikken ligger på samme sted i dag. Her bliver Peter Möllers Farmaceutiske Laboratorium A/S også etableret for at fremhæve den videnskabelige virksomhed. Det bliver investeret i nye anlæg for raffinering af veterinær tran, tapping af tran og øget produktion af industriel tran.

 • 1940

  Udbruddet af 2. verdenskrig medfører at eksporten synker kraftigt, men tranens betydning som tilskud i kosten får øget fokus. Salget i hjemlandet øges stærkt.

 • 1945

  : I efterkrigstiden opretholder tran sin høje status som vigtigt kosttilskud i «genrejsningen» af Norge. Tran blev et «nødhjælpsprodukt» i hærgede områder hvor forsyningssituationen var vanskelig. I Norge blev tranen opretholdt som en del af skolemaden som var blevet indført mange steder i landet i 30’erne (Oslofrokosten, Sigdalsfrokosten osv.) I samme periode øges konkurrencen fra andre lande som USA, England og Island og Norge er ikke længere dominerende på markedet. 1970-tallet «opdager» danskerne Bang og Dyerberg omega-3 fedtsyrerne gennem deres undersøgelser af kost blandt inuitter i Danmark og på Grønland.

 • 1983

  Möller’s Tran aromatiseret tran lanceres.

 • 1990

  Peter Möller A/S fusionerer med Orkla Borregaard A/S (nu Orkla)

 • 1992

  Etablering af Fagafdeling for information til sundhedspersonale.

 • 2005

  Peter Möller fusionerer med CollettPharma. Det nye selskab hedder MöllerCollett.

 • 2007

  Fusion mellem MöllerCollet og DanskDroge. Det nye selskab hedder Axellus. (Nu Orkla Care)

 • 2017

  Möller’s Tran Trutti Frutti lanceres

 • 2018

  Möller’s Tran Neutral lanceres

 • 2019

  Möller’s Tran æble lanceres

Læs mere