En daglig skefuld vigtige næringsstoffer

5 fakta om hjernens udvikling

Vores fantastiske hjerne skal både have den rigtige næring og mentale stimuli for at udvikle sig og fungere korrekt.

1. 25 års modningsproces

Menneskets hjerne er langt fra færdigudviklet ved fødslen. Det kræver mange års konstant stimulering fra omgivelserne, før hjernen er helt modnet. Man regner ikke med, at hjernen er fuldt udviklet før omkring 25-års alderen!

2. Det spændende år 2

I barnets andet år går sprogudviklingen enormt hurtigt. De fleste børn gennemgår en næsten utrolig udvikling, hvor de flerdobler ordforrådet på bare nogle få måneder. En forudsætning for den udvikling er, at hjernens talecenter fungerer normalt, da stemmen og evnen til at kontrollere styrke og toneleje kræver et fint samspil mellem hjernen og hørelsen.

3. Det sker der i din hjerne, når du lærer noget nyt

I en læringsproces skabes der nye forbindelser mellem hjerneceller. Når du oplever eller læser noget, dannes hukommelsen af det i din hjerne ved en sammenkædning af tusindvis af hjerneceller. Når du genkalder dig situationen igen senere, reaktiveres de samme forbindelser mellem de relevante neuroner.

  • En god hukommelse er et resultat af flere veje til de rette sammenkædninger i hjernen, forklarer Norges to førende neuroforskere Edvard og May-Britt Moser.
  • Der er i den forbindelse en interessant forbindelse til kreativitet. God hukommelse i den forstand, vi taler om, udvikler også associationsevnen og danner basis for kreativitet.
    Når der er mange veje til de forskellige forbindelser, kan de også aktiveres i andre sammenhænge.

4. Omega-3 er godt for hjernen.

Moderens indtag af fedtsyren DHA under graviditeten bidrager til en normal udvikling af fosterets hjerne. Selvom børn og gravide kvinder er de grupper, der har mest behov for næringsstofferne fra fisk, er de samtidig de grupper, der spiser mindst fisk i Norge. Resultaterne fra den norske undersøgelse, Norwegian Mother and Child Cohort Study, viser at det gennemsnitlige ugentlige indtag af fisk og skaldyr var ca. 250 gram, hvoraf kun ca. 85 gram var fed fisk. Det er mindre end halvdelen af den anbefalede mængde.

5. Hold hjernen i form

Læge og neurolog Andreas Engvig har fundet frem til, at daglig mental hukommelsestræning har en målbar effekt på hjernen. Han mener, at hjernen bliver synligt større ved træning, på samme måde som dine muskler. Men for at have effekt, skal træningen opleves som underholdende.
Kilder: Norwegian Health Informatics, regjeringen.no, tidsskriftet.no